+39.348.341.9823 [email protected]
+39.348.341.9823 [email protected]

Politica de Confidențialitate

Politica de Confidențialitate

CLIENȚI
Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679 – GDPR)

ONTARIO SRLS, în persoana reprezentantului său legal, cu sediul în Roma (RM), Via Satrico 7 VAT 14306581001 (în continuare, „Proprietar”), în calitate de proprietar al tratamentului, vă informează în temeiul art. 13 Regulamentul UE nr. 2016/679 (în continuare, „GDPR”) că datele vor fi prelucrate în modul și în următoarele scopuri:

1. Tratamentul subiectului
Deținătorul include următoarele informații pe care le furnizați pentru furnizarea serviciului:
obiceiuri de viață și consum (călătorii, transferuri, preferințe sau nevoi alimentare), nume complet, adresă, țara, provincia și orașul de reședință, număr de telefon sau mobil, fax, număr de securitate socială, e-mail, IBAN și date bancare/poștale (cu excepția numărului de card de credit), date de navigare.

2. Furnizarea datelor

Furnizarea datelor este obligatorie pentru tot ceea ce este cerut de obligațiile legale și contractuale și de aceea refuzul de a furniza total sau parțial poate face imposibilă furnizarea serviciilor solicitate.

3. Scopul tratamentului

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate în următoarele scopuri de servicii:
indeplinirea cerintelor fiscale si contabile, livrarea serviciilor de produs, livrarea serviciilor solicitate de client sau disponibile pe portaluri (recrutare, newsletter, material informativ si complementar).

4. Modalitati de tratament

Tratarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se realizează prin intermediul operațiunilor indicate la art. 4 pct. 2) GDPR și mai exact: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, preluarea, prelucrarea, modificarea, selecția, preluarea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea datelor. Datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate atât pe hârtie, cât și electronic și/sau automat.

Deținătorul va trata informațiile personale atâta timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

5. Acces la date

Datele dumneavoastră pot fi puse la dispoziție în scopurile art. 3: subiecte care se ocupă de date în executarea unor obligații legale specifice; terți care au relații contractuale sau lucrează în numele organizației, după desemnarea destinatarului ca controlori externi; furnizori și site-uri conexe.

6. Raportare

Fără a fi nevoie de un acord expres, art. 6 lit. b) și c) GDPR), Proprietarul vă poate comunica datele dumneavoastră în scopurile prevăzute la art. 3 Organismelor de Supraveghere (cum ar fi IVASS), Autorităților Judiciare, societăților de asigurări pentru prestarea de servicii de asigurare, precum și acelor persoane cărora dezvăluirea este cerută de lege pentru îndeplinirea acestor scopuri. Acești subiecți vor prelucra datele în calitatea lor de operatori independenți de date.

Informațiile dumneavoastră nu vor fi difuzate.

7. Securitate

Datele sunt stocate si controlate prin adoptarea unor masuri de securitate preventiva corespunzatoare menite sa minimizeze riscurile de pierdere si distrugere, acces neautorizat, tratarea nu este permisa si nu este conforma scopurilor pentru care se efectueaza tratamentul.

8. Transfer de date

Gestionarea și conservarea datelor cu caracter personal vor fi în Uniunea Europeană.

9. Drepturile lui

În calitatea dumneavoastră de interes, drepturile dumneavoastră sunt recunoscute la art. 15 GDPR, și anume:

  • obțineți confirmarea dacă sunt sau nu date cu caracter personal care vă privesc, deși nu sunt încă înregistrate și comunicarea acestora în formă inteligibilă;

ONTARIO SRLS
Via Satrico, 7-00183 ROMA (ROMA)
Număr de TVA: 14306581001- Site web: https://italyinlovetours.com – E-mail: [email protected]

10

  • să fie informat: a) proveniența datelor cu caracter personal; b) scopurile și metodele de tratament; c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice; d) identitatea Proprietarului, administratorului și reprezentantului desemnat, în temeiul art. 5, alin.2 Cod confidențialitate art. 3, paragraful 1, GDPR; e) subiecții sau categoriile de persoane cărora le pot fi comunicate datele sau care pot afla despre acestea în calitate de reprezentant desemnat în stat, directori sau agenți;
  • obține: a) actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor; b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocarea datelor prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv a celor a căror păstrare nu este necesară în raport cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior; c) atestarea că operațiunile menționate la lit.a) și b) au fost aduse la cunoștința, și în ceea ce privește conținutul acestora, celor cărora le-au fost comunicate sau distribuite datele, cu excepția cazului în care o astfel de îndeplinire se dovedește imposibil sau implică un drept vădit disproporționat față de dreptul protejat;
  • obiectează, în întregime sau parțial, din motive legitime, prelucrării datelor cu caracter personal, relevante pentru scopurile colectării. Acolo unde este cazul, aveți și drepturi în temeiul articolelor 16-21 GDPR (dreptul la replică, dreptul la uitare, dreptul la limitarea tratamentului, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul de opoziție) și dreptul de a solicita Autorității Garante.10. Cum să vă exercitați drepturile vă puteți exercita oricând drepturile trimițând o comunicare: 1. prin e-mail la [email protected]
    2. sau prin poștă către ONTARIO SRLS Via Satrico, 7-00183, ROMA (RM)11. Deținător, responsabil și responsabil Operatorul de date este ONTARIO SRLS.
    Lista actualizată a responsabililor și a responsabililor prelucrării este păstrată și poate fi consultată la sediul Operatorului de date.

TRASPARENZA

La soc. Ontario srls a primit dallo Stato Italiano în anul 2020, am contribuit la sprijinul întreprinderii cu următoarele detalii:

Eur 4.933,00 Agenzia delle Entrate 25/6/2020 DL 34/2020 art. 25

Eur 1.500,00 Regione Lazio 26.6.2020 DGR 239/2020 Mis. 2

Eur 6.130,00 Agenzia delle Entrate 14.12.2020 DL 106/2020 art 59

Il credit di imposta pentru gli affitti dell'anno 2020 este stat de Eur 1.624,00

Continuați rezervarea

ro_RORomanian