+39.06.488.28.49 info@italyinlovetours.com
+39.06.488.28.49 info@italyinlovetours.com

Politica de Confidențialitate

CLIENȚI
Informații privind prelucrarea datelor cu caracter personal (Regulamentul UE 2016/679 - GDPR)

ONTARIO SRLS, în persoana reprezentantului său legal, cu sediul în Roma (RM), Via Satrico 7 TVA 14306581001 (în continuare, „Proprietar”), în calitate de proprietar al tratamentului, vă informează în temeiul art. 13 Regulamentul UE nr. 2016/679 (în continuare, „GDPR”) că datele vor fi prelucrate în modul și în următoarele scopuri:

1. Tratamentul subiectului
Titularul include următoarele informații pe care le furnizați pentru livrarea serviciului:
obiceiuri de viață și consum (călătorii, transferuri, preferințe sau nevoi dietetice), nume complet, adresă, țară, provincie și oraș de reședință, număr de telefon sau mobil, fax, număr de securitate socială, e-mail, IBAN și date bancare / poștale (cu excepția numărului unui card de credit), date de navigare.

2. Furnizarea de date

Furnizarea de date este obligatorie pentru tot ceea ce este cerut de obligațiile legale și contractuale și, prin urmare, refuzul furnizării totale sau parțiale poate face imposibilă furnizarea serviciilor solicitate.

3. Scopul tratamentului

Datele dvs. personale sunt prelucrate în următoarele scopuri de servicii:
îndeplinirea cerințelor fiscale și contabile, furnizarea de servicii de produs, furnizarea de servicii cerute de client sau disponibile pe portaluri (recrutare, buletin informativ, material informativ și complementar).

4. Modalități de tratament

Tratamentul datelor dvs. personale se realizează prin intermediul operațiunilor indicate la art. 4 punctul 2) GDPR și precis: colectarea, înregistrarea, organizarea, stocarea, recuperarea, prelucrarea, modificarea, selectarea, recuperarea, compararea, utilizarea, interconectarea, blocarea, comunicarea, anularea și distrugerea datelor. Datele dvs. personale sunt prelucrate atât pe hârtie, cât și electronice și / sau automatizate.

Titularul va trata informațiile personale atât timp cât este necesar pentru îndeplinirea scopurilor menționate mai sus.

5. Accesul la date

Datele dvs. pot fi puse la dispoziție în sensul art. 3: subiecte care se ocupă de date în executarea obligațiilor legale specifice; terți care au relații contractuale sau care lucrează în numele organizației, după desemnarea destinatarului drept controlori externi; furnizori și site-uri conexe.

6. Raportarea

Fără necesitatea unui acord expres, art. 6 la b) și c) GDPR), Proprietarul vă poate comunica datele în scopurile menționate la art. 3 către organele de supraveghere (precum IVASS), autoritățile judiciare, companiile de asigurări pentru furnizarea de servicii de asigurare, precum și acele persoane cărora le este necesară divulgarea prin lege pentru îndeplinirea acestor scopuri. Acești subiecți vor prelucra datele în calitatea lor de controlori de date independenți.

Informațiile dvs. nu vor fi difuzate.

7. Securitate

Datele sunt stocate și controlate prin adoptarea măsurilor de securitate preventive adecvate menite să minimizeze riscurile de pierdere și distrugere, acces neautorizat, tratamentul nu este permis și nu respectă scopurile pentru care se efectuează tratamentul.

8. Transfer de date

Gestionarea și conservarea datelor cu caracter personal vor fi în Uniunea Europeană.

9. Drepturile de

În calitatea dvs. de interes, drepturile dvs. sunt recunoscute la art. 15 GDPR, și anume:

□ obțineți confirmarea dacă datele cu caracter personal care vă privesc, deși nu au fost încă înregistrate și comunicarea lor într-o formă inteligibilă;

ONTARIO SRLS
Via Satrico, 7-00183 ROMA (ROMA)
Număr TVA: 14306581001- Site web: https://italyinlovetours.com - E-mail: ontario@legalmail.it

1

  • □ să fie informat: a) originea datelor cu caracter personal; b) scopurile și metodele de tratament; c) logica aplicată în cazul tratamentului efectuat cu ajutorul instrumentelor electronice; d) identitatea proprietarului, managerului și a reprezentantului desemnat, în temeiul art. 5, paragraful 2 Codul de confidențialitate art. 3, paragraful 1, GDPR; e) subiecți sau categorii de persoane cărora li se pot comunica datele sau care pot afla despre acestea ca reprezentant desemnat în stat, manageri sau agenți;
  • □ obține: a) actualizarea, rectificarea sau integrarea datelor; b) anularea, transformarea în formă anonimă sau blocul de date prelucrate cu încălcarea legii, inclusiv cele a căror păstrare nu este necesară în raport cu scopurile pentru care datele au fost colectate sau prelucrate ulterior; c) atestarea că operațiunile menționate la punctele a) și b) au fost aduse la cunoștința, inclusiv în ceea ce privește conținutul acestora, a celor cărora le-au fost comunicate sau distribuite datele, cu excepția cazului în care o astfel de îndeplinire se dovedește imposibil sau implică un drept vădit disproporționat față de dreptul protejat;
  • □ obiectează, în totalitate sau parțial, din motive legitime, prelucrarea datelor cu caracter personal, pertinente în scopuri de colectare. Dacă este cazul, aveți, de asemenea, drepturi în temeiul articolelor 16-21 GDPR (dreptul de răspuns, dreptul la uitare, dreptul la limitarea tratamentului, dreptul la portabilitatea datelor, dreptul la opoziție) și dreptul de a revendica autoritatea de garantare. Modul de exercitare a drepturilor pe care le puteți exercita în orice moment prin trimiterea unei comunicări: 1. prin e-mail la ontario@legalmail.it
    2. sau prin poștă la ONTARIO SRLS Via Satrico, 7-00183, ROMA (RM) 11. Titular, responsabil și responsabil

    Operatorul de date este ONTARIO SRLS.
    Lista actualizată a managerilor și a persoanelor desemnate pentru prelucrare este păstrată și poate fi consultată la sediul controlorului de date.

ro_RORomanian
Trimiteți-ne un mesaj pe WhatsApp