+39.348.341.9823 [email protected]
+39.348.341.9823 [email protected]

Privacybeleid

Privacybeleid

KLANTEN
Informatie over de verwerking van persoonsgegevens (EU-verordening 2016/679 – AVG)

ONTARIO SRLS, in de persoon van zijn wettelijke vertegenwoordiger, gevestigd in Rome (RM), Via Satrico 7 VAT 14306581001 (hierna "Eigenaar"), als eigenaar van de behandeling, informeert u overeenkomstig art. 13 EU-verordening nr. 2016/679 (hierna "AVG") dat de gegevens zullen worden verwerkt op de manier en voor de volgende doeleinden:

1. Onderwerp Behandeling
De Houder bevat de volgende informatie die u verstrekt voor de levering van de dienst:
leefgewoonten en consumptie (reizen, transfers, voorkeuren of dieetwensen), volledige naam, adres, land, provincie en woonplaats, telefoonnummer of mobiel, fax, burgerservicenummer, e-mail, IBAN en bank-/postgegevens (behalve het nummer van een creditcard), navigatiegegevens.

2. Het verstrekken van gegevens

Het verstrekken van gegevens is verplicht voor alles wat vereist is door wettelijke en contractuele verplichtingen en daarom kan de weigering om het geheel of een deel ervan te verstrekken het onmogelijk maken om de gevraagde diensten te verlenen.

3. Doel van de behandeling

Uw persoonsgegevens worden verwerkt voor de volgende servicedoeleinden:
voldoen aan fiscale en boekhoudkundige vereisten, levering van productdiensten, levering van diensten die door de klant worden vereist of beschikbaar zijn op portals (werving, nieuwsbrief, informatief en aanvullend materiaal).

4. Behandelingsmodaliteiten

De behandeling van uw persoonlijke gegevens wordt gerealiseerd door middel van de bewerkingen aangegeven in art. 4 punt 2) AVG en precies: verzamelen, vastleggen, ordenen, opslaan, opvragen, verwerken, wijzigen, selecteren, opvragen, vergelijken, gebruiken, koppelen, blokkeren, communiceren, wissen en vernietigen van gegevens. Uw persoonsgegevens worden zowel op papier als elektronisch en/of geautomatiseerd verwerkt.

De houder zal persoonlijke informatie behandelen zolang als nodig is om de bovengenoemde doeleinden te bereiken.

5. Toegang tot gegevens

Uw gegevens kunnen ter beschikking worden gesteld in het kader van art. 3: onderwerpen die zich bezighouden met gegevens in uitvoering van specifieke wettelijke verplichtingen; derden die contractuele relaties hebben of namens de organisatie werken, na aanwijzing van de ontvanger als externe verwerkingsverantwoordelijken; leveranciers en aanverwante sites.

6. Rapportage

Zonder de noodzaak van een uitdrukkelijke overeenkomst, art. 6 onder b) en c) AVG), kan de Eigenaar uw gegevens meedelen voor de in art. 3 aan toezichthoudende organen (zoals IVASS), gerechtelijke autoriteiten, aan verzekeringsmaatschappijen voor het verlenen van verzekeringsdiensten, evenals aan die personen aan wie openbaarmaking wettelijk vereist is voor de verwezenlijking van die doeleinden. Deze onderwerpen zullen de gegevens verwerken in hun hoedanigheid van onafhankelijke gegevensbeheerders.

Uw gegevens worden niet verspreid.

7. Beveiliging

De gegevens worden opgeslagen en gecontroleerd door het nemen van passende preventieve veiligheidsmaatregelen die zijn ontworpen om de risico's van verlies en vernietiging tot een minimum te beperken, onbevoegde toegang, behandeling is niet toegestaan en voldoet niet aan de doeleinden waarvoor de behandeling wordt uitgevoerd.

8. Gegevensoverdracht

Het beheer en de bewaring van persoonsgegevens vindt plaats in de Europese Unie.

9. Rechten van

In uw hoedanigheid van belang worden uw rechten erkend in de kunst. 15 AVG, namelijk:

  • bevestiging krijgen van het al dan niet verstrekken van persoonsgegevens over u, hoewel nog niet vastgelegd, en hun communicatie in begrijpelijke vorm;

ONTARIO SRLS
Via Satrico, 7-00183 ROME (ROME)
BTW-nummer: 14306581001- Website: https://italyinlovetours.com – E-mail: [email protected]

10

  • geïnformeerd te worden over: a) de herkomst van persoonsgegevens; b) de doeleinden en methoden van behandeling; c) de toegepaste logica bij een behandeling met behulp van elektronische instrumenten; d) de identiteit van de Eigenaar, beheerder en de aangestelde vertegenwoordiger op grond van art. 5 lid 2 Privacy Code art. 3, lid 1, AVG; e) onderwerpen of categorieën van personen aan wie de gegevens kunnen worden verstrekt of die er kennis van kunnen nemen als aangestelde vertegenwoordiger in de staat, managers of agenten;
  • verkrijgen van: a) actualisering, rectificatie of integratie van gegevens; b) de annulering, de transformatie in geanonimiseerde vorm of het blok van gegevens die in strijd met de wet zijn verwerkt, inclusief die waarvan de bewaring niet nodig is in verband met de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld of vervolgens zijn verwerkt; c) de verklaring dat de verrichtingen bedoeld in de punten a) en b) ter kennis zijn gebracht, ook wat hun inhoud betreft, van degenen aan wie de gegevens zijn meegedeeld of verspreid, behalve in het geval waarin deze uitvoering onmogelijk blijkt of een kennelijk onevenredige aan het beschermde recht betreft;
  • geheel of gedeeltelijk om legitieme redenen bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die relevant zijn voor verzamelingsdoeleinden. Indien van toepassing heb je ook rechten op grond van de artikelen 16-21 AVG (recht op weerwoord, recht op vergetelheid, recht op beperking van de behandeling, recht op gegevensoverdraagbaarheid, recht van verzet) en het recht om de Garantautoriteit te claimen.10. Hoe u de rechten kunt uitoefenen U kunt uw rechten te allen tijde uitoefenen door een mededeling te sturen: 1. via e-mail op [email protected]
    2. of per post naar ONTARIO SRLS Via Satrico, 7-00183, ROME (RM)11. Houder, verantwoordelijke en verantwoordelijke De gegevensbeheerder is ONTARIO SRLS.
    De bijgewerkte lijst van beheerders en aangestelden van de verwerking wordt bewaard en kan worden geraadpleegd op het hoofdkantoor van de Verwerkingsverantwoordelijke.

TRASPARENZA

La soc. Ontario srls ha ricevuto dallo Stato Italiano durante l'anno 2020 ik heb bijgedragen aan een sostegno dell'impresa con il seguente dettaglio:

Eur 4.933,00 Agenzia delle Entrate 25/6/2020 DL 34/2020 art. 25

Eur 1.500,00 Regio Lazio 26/6/2020 DGR 239/2020 Mis. 2

Eur 6.130,00 Agenzia delle Entrate 14/12/2020 DL 106/2020 art 59

Het credito di imposta per gli affitti dell'anno 2020 è stato di Eur 1.624,00

Doorgaan met boeken

nl_NLDutch